U lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, moet u upgraden naar een nieuwere browser.

Boulevard Paulus Loot
De Zandvoortse boulevard gaat op de schop. De ambitie is om de boulevard de internationale allure terug te geven. Een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte die meerwaarde geeft aan inwoner, ondernemer en (internationale) toerist. Het wordt een moderne en veilige boulevard met meer groen. Als eerste zal er worden gewerkt aan de Boulevard Paulus Loot. Het Voorlopig Ontwerp wordt in maart 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Schetsontwerp naar Voorlopig ontwerp
In het schetsontwerp voor Boulevard De Favauge en Boulevard Paulus Loot zijn de belangrijkste verbeterpunten benoemd. Het wordt één geheel met allure, beleving van het landschap, en met veilige en vanzelfsprekende verbindingen. De Boulevard Paulus Loot is het eerst aan de beurt.

In 2018 en in 2019 zijn diverse bijeenkomsten geweest met omwonenden, ondernemers, inwoners, en andere belanghebbenden. Op basis van wensen en ideeën van de aanwezigen is het Schetsontwerp vastgesteld: de Boulevard Paulus Loot wordt ingericht als fietsstraat vanaf de Thorbeckestraat naar het zuiden met fietsverkeer in twee richtingen. Autoverkeer blijft voorlopig in zuidelijke richting rijden, maar de straat wordt ‘rijrichtingneutraal’ aangelegd. De parkeerplaatsen aan de westzijde van de Boulevard verdwijnen en er komt tussen het wandelgedeelte en de rijbaan een groenstrook met helmgras. 

Hierna is het concept Voorlopig Ontwerp gemaakt. Het voorlopig ontwerp is preciezer in uitwerking en beschrijft materialen, meubilair, verhardingen en objecten.

Wat is er veranderd in het voorlopig ontwerp?
Het verleggen van de strandopgangen is op dit moment buiten het ontwerp gehouden zodat de mogelijkheid blijft bestaan om op termijn de zeewering te verbeteren. In plaats daarvan zijn enkele uitkijkpunten en verblijfsplekken toegevoegd. Het deel boulevard tussen Thorbeckestraat en Seinpostweg is verder uitgewerkt als voetgangersgebied waar de auto te gast is.

Verder is er gekeken naar veiligheid en verkeer: de verharding van de rijbaan heeft een rode kleur gekregen en een profiel dat correspondeert met een fietsstraat. De aansluiting aan de zuidzijde bij de Kennemerduinen heeft een heldere voorrangssituatie gekregen. En de entrees vanaf P De Zuid naar de boulevard zijn verbeterd door duidelijke oversteekplaatsen aan te geven met drempels in de rijbaan. Er is ook gekeken naar de veiligheid van vrachtverkeer dat vanaf de strandopgangen de weg opdraait. 

Concept ontwerp en reactie
Afgelopen najaar heeft u de mogelijkheid gehad uw zienswijzen in te dienen, een pin op de kaart te plaatsen op deze website en een enquête in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn door de gemeente verzameld in een nota van beantwoording van ingebrachte zienswijzen die u hier en op de website van de gemeente kunt terugvinden. 10 uitgelichte ideeën die hebben we meegenomen in het ontwerp kunt u zien op de pagina 'jullie ideeën'. We danken u voor uw nuttige inbreng – die heeft geleid tot verbeteringen van het ontwerp. Het Voorlopig Ontwerp kunt u ook op de pagina ‘ontwerp’ inzien en/of downloaden.

Planning
Tot 17 november 2020 kon u uw reactie geven. Daarna is de reactiefunctie uitgeschakeld maar de website blijft online. De belangrijkste reacties worden op de interactieve kaart weergegeven. De andere reacties met de beantwoording kunt u als pdf downloaden. Voor bewoners en ondernemers aan de Boulevard worden bovendien online bijeenkomsten georganiseerd.

Het Voorlopig Ontwerp voor de Boulevard Paulus Loot wordt in maart 2021 besproken door de gemeenteraad. De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot, tussen het fietspad naar Noordwijk en de Seinpostweg, wordt uitgevoerd van oktober 2021 tot april 2022.


Voor meer informatie over het project en het indienen van een zienswijze ga naar de projectenpagina op de website van de gemeente.


  • BoschSlabbers