U lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, moet u upgraden naar een nieuwere browser.

Voorlopig ontwerp (concept)

Op deze pagina vindt u het Voorlopig Ontwerp zoals deze in februari 2021 is vastgesteld door het College. Daaronder vindt u een video met daarin de belangrijkste onderwerpen van het schetsontwerp.

.

Dennispad

Het ‘entreepleintje’ vanuit de Waterleidingduinen is aangepast naar een natuurlijkere en rustigere inrichting die aansluit bij het natuurgebied. Dit naar aanleiding van zorgen van bewoners over (geluids)overlast. Verder zijn aanvullende fietsremmende maatregelen toegepast middels een keienstrook ter hoogte van het elektra huisje.

Zie ook pagina 44 en 45 van het boekwerk voorlopig ontwerp.

Parkeren (1)

Waar mogelijk is de tussenruimte tussen de parkeerplaatsen vergroot zodat de parkeerder meer zicht heeft op tegemoetkomende fietsers, zowel bij het uitrijden als bij het openen van het portier. Naast andere, al opgenomen maatregelen, levert ook dit een bijdrage aan de verkeersveiligheid waarop zowel bewoners als de Fietsersbond heeft aangedrongen.

Hekwerk boulevard

Over de lengte van de boulevard (zeezijde) komt een hekwerkje ter voorkomen van betreding van het duin en plaatsen van fietsen. Bewoners en ondernemers gaven aan dat een hekje hier voorkomt dat de zeereep te veel wordt betreden. Een laag hekje met staaldraad en platte staanders houdt deze overgang transparant en voorkomt dat er fietsen tegen worden geplaatst.

Zie ook pagina 79 van het boekwerk voorlopig ontwerp. Hier staan ook de locaties van het hekwerk aangegeven.

Attentiepalen

Op voorstel van de bewoners en strandpachters komen de voorgestelde houten attentiepalen bij de strandopgangen te vervallen (te massief/ groot) en blijven de vlaggen behouden (zichtbaarheid en verwijsbaarheid paviljoens).

Afvalbakken

Er worden over de lengte van de boulevard meer afvalbakken geplaatst ten opzicht van het vorige ontwerp (13 in plaats van 5). Door toevoeging van een band in Zandvoortse kleuren zijn ze op afstand bovendien beter herkenbaar. Momenteel staan er maar liefst 40 vuilnisbakken aan de Boulevard Paulus Loot. Doordat de nieuwe bakken het afval compacteren, neemt de capaciteit per saldo toe. Ook worden poepzakdispensers ingepast in de afvalbak.

Zie ook pagina 76 van het boekwerk voorlopig ontwerp voor de voorgestelde locaties voor de afvalbakken.

Parkeren (2)

Er wordt over de hele lengte van de boulevard een P-tegel in de parkeerplaatsen toegevoegd zodat nog beter zichtbaar is waar men wél en niet mag parkeren. De afwijkende kleur van de parkeervakken geeft dit al duidelijk aan. Bovendien mag men in Zandvoort alleen in vakken parkeren. Toch merken bewoners regelmatig dat hun opritten worden geblokkeerd door geparkeerde auto’s. P-tegels geven nog meer nadruk aan de parkeervakken ten opzichte van de delen van het trottoir, waaronder de opritten, die moeten worden vrijgehouden.

Zitten balkons

De banken op een aantal balkons worden groter en direct gericht op zee. Om de wandelboulevard vrij te houden, zijn de meeste banken aan de landzijde van de wandelboulevard gepositioneerd. Bewoners gaven aan dat het uitzicht op zee minder aantrekkelijk zou zijn doordat er steeds mensen voorbij lopen. Bovendien waren de banken op de balkons slechts gedeeltelijk op zee gericht. Om zeegenieters de kans te geven op een ongestoord uitzicht zijn de banken op twee balkons groter geworden en volledig gericht op de zee.

Groenstrook

Er komt meer diversiteit in de beplanting van de groenstrook, op voorstel van bewoners en natuurbeschermers. Door een specifieke keuze in de soorten en door concentratie van de bijzondere beplanting bij de kruising, verminderen we het risico op overwoekering van het helmgras en behouden we, ook op langere termijn, in de groenstroken het karakter van de jonge duinen.

Zie ook pagina 87 van het boekwerk voorlopig ontwerp voor de locaties van de beplanting.

Speelplek Kroon

Hier komt een speel-sportplek met robuuste betonobjecten die kinderen als speelaanleiding kunnen gebruiken, sporters als sportaanleiding en er kan ook nog eens op gezeten worden.

KNRM

Er wordt een markering in de verharding van de boulevard geplaatst om aan te geven dat hier de KNRM voorbij kan komen. De KNRM heeft aangegeven op deze locatie vaak te maken te hebben met obstakels, zoals geparkeerde fietsen, die een vrije doorgang belemmeren bij noodsituaties. Door het aanbrengen van een markering wordt er meer bewustzijn gecreëerd over deze route. De detaillering van deze markering en de breedte van de route wordt in direct overleg met de KNRM nog nader ingevuld.

  • BoschSlabbers